Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διαδικτυακό Workshop και η παρουσίαση σχετικά με τις Δυνατότητες και Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, το οποίο  διοργανώθηκε από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την εταιρεία Marathon Data Systems (αποκλειστικό αντιπρόσωπο της ESRI στην Ελλάδα και την Κύπρο). Η συνεργασία ανάμεσα στον ακαδημαϊκό φορέα και την εταιρεία παρείχε την ευκαιρία για μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, επιτρέποντας την ανάπτυξη και ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.
 
Το Workshop πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 06/06/2023 και στις 08/06/2023 και είχε ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις προηγμένες δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό ArcGIS. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και τεχνικές του λογισμικού καθώς και να εξασκηθούν με πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορα περιβαλλοντικά θέματα.
 
Οι παρουσιάσεις και τα πρακτικά μέρη του Workshop διεξήχθησαν από έμπειρους εισηγητές από την εταιρεία Marathon Data Systems (κκ. Κοντό Ιωάννη, Μαυριδάκη Αναστασία, Δημόπουλο Παναγιώτη και Κασελούρη Αλέξιο), οι οποίοι μετέφεραν την γνώση τους και παρουσίασαν διάφορα παραδείγματα, παρέχοντας στους συμμετέχοντες μια εμπεριστατωμένη εικόνα των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) στη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
 
Οι θεματικές περιοχές που καλύφθηκαν περιλάμβαναν:
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον του ArcGIS.
  • Διαμοιρασμός περιεχομένου από το ArcGIS Pro στην cloud υπηρεσία ArcGIS Online.
  • Δημιουργία web εφαρμογών (ArcGIS Survey123, ArcGIS Dashboard), αξιοποιώντας τα διαθέσιμα πρότυπα που παρέχονται από το ArcGIS Online.
  • Εισαγωγή στην χρήση ArcGIS Notebooks εντός περιβάλλοντος ArcGIS Pro για υλοποίηση αυτοματοποιημένων διεργασιών.
  • Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων σε 2D και 3D με τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data).
  • Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και από αρχεία csv, txt, cad, kml.
  • Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου (ArcGIS Field Maps).
  • Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps.
Το Workshop προσέλκυσε σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, επαγγελματικών και ερευνητικών φορέων. Η ανταπόκριση και η συμμετοχή τους ήταν εξαιρετικά θετικές, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον και τη σημασία του θέματος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://stedipek.uth.gr/
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία Marathon Data Systems επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.marathondata.gr/