Α΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔ.

ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ (Ενδεικτικά)

1

Υ1

Υ

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

2

6

Φαρσιρώτου Ε.,

Κωτσόπουλος Σ.

2

Υ2

Υ

Διαχείριση Υδατικών Πόρων-Εκτίμηση Υδρολογικής Διακινδύνευσης

2

6

Κωτσόπουλος Σ.,

Φαρσιρώτου Ε.,

Ψιλοβίκος Α.

3

Υ3

Υ

Διαχείριση Κινδύνου Πλημμυρών και Διάβρωσης

2

6

Φαρσιρώτου Ε.,

Βαφείδης Δ.,

Σκόρδας Κ.,

Κωτσόπουλος Σ.

4

Υ4

Υ

Εφαρμοσμένη Γεωτεχνική-Διαχείριση Κατολισθητικών Φαινομένων

2

6

Αλαμανής Ν.,

Ντακούλας Π.

Χουλιάρας  Ι.

5

Υ5

Υ

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση, Προσομοίωση και Κλιματική Αλλαγή

2

6

Ψιλοβίκος Α.,

Σκόρδας Κ.,

Φαρσιρώτου Ε.

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS

10

30

 

 

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α

ΚΩΔ.

ΤΥΠΟΣ
(Υ/Ε)*

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. ECTS

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ (Ενδεικτικά)

1

Υ6

Υ

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

2

5

Παπαγεωργίου Ε.,

Καραγεώργος Α.

2

Υ7

Υ

Προστασία και Διαχείριση Εδαφικών Πόρων

2

5

Χουλιάρας Ι.,

Αλαμανής Ν.

3

Υ8

Υ

Διαχείριση Διακινδύνευσης Οδικών Υποδομών από Φυσικά Φαινόμενα

2

5

Παπαγεωργίου Γ.,

Αλαμανής Ν.

4

Υ9

Υ

Οικονομική Αποτίμηση Κλιματικών και Περιβαλλοντικών Κινδύνων για Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2

5

Τρίγκας Μ.,

Παπαδόπουλος Ι.,

Ασπρίδης Γ.,

Χουλιάρας Ι.

Έναρξη Εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (έναρξη εαρινού εξαμήνου)

10

 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS

8

30

 

Ολοκλήρωση εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (κατά τη διάρκεια του θέρους έως Σεπτέμβριο)

15

 

Σύνολο ECTS

75

 

 

* Υ: Υποχρεωτικό – Ε: Επιλογής

  • Υποχρεωτικά μεταπτυχιακά μαθήματα, 13 εβδομάδες το κάθε ένα με 13 δίωρες διαλέξεις, με δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε ποσοστό κατ’ ανώτατο όριο 35%. Τα μαθήματα θα γίνονται δύο ημέρες την εβδομάδα, Παρασκευή από 16:00 έως 20:00 και Σάββατο από 9:00 π.μ. έως 20:00 στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Βόλο και Συστημάτων Ενέργειας στη Λάρισα.
  • Η γλώσσα διδασκαλίας στο Π.Μ.Σ. και η γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική.