Π A N E Π I Σ T H M I O  Θ E ΣΣ A Λ I A Σ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»

Στα πλαίσια των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων», την 13η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί επιστημονική διάλεξη με τίτλο: 

«Σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι αποτύπωσης υδάτων και περιβαλλόντων χώρων για υδρογραφικές μελέτες».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί από τον διακεκριμένο επιστήμονα M.Sc.Τοπογράφο Μηχανικό (Α.Π.Θ.) Βασίλειο Θ. Καλογήρου, εξειδικευμένο στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Master in Geographical Information Science (GIS) University of Nottingham, School of Geography, United Kingdom) και Aντιπρόεδρο της εταιρείας Halff Associates Inc. Dallas, Texas. Στοιχεία του βιογραφικού του προσκεκλημένου ομιλητή.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS (κωδικός συμμετοχής: tyu5c70 ή σύνδεσμος συμμετοχής: εδώ).