Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. "Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων" παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε (εδώ).