Οι παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ. «Σύγχρονες Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14-10-2023, στο Συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Αίθουσα του Δ.Π.Μ.Σ (1ος όροφος κτηρίου Κοσμητείας Σχολής Τεχνολογίας), σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα:

α/α

Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας

Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια

Τίτλος Μ.Δ.Ε.

 

Ώρα έναρξης

1

Ψωμιάδου Μαρία

Φαρσιρώτου Ε., Αλαμανής Ν.

Προσομοίωση υδραυλικών παραμέτρων σε τμήμα του ποταμού Πάμισου.

 

09:00

2

Παπαδημητρίου Εμμανουήλ

Κωτσόπουλος Σ.

Εκτίμηση πλημμυρικών παροχών υδατορρευμάτων με τη χρήση του λογισμικού HEC-HMS με βάση διαφοροποιήσεις στις χρήσεις γης, τις υδρολογικές και υδραυλικές συνθήκες και τους εδαφικούς τύπους της υδρολογικής λεκάνης.

 

09:30

3

Μπέλλο Ελευθέρια

Φαρσιρώτου Ε.

Ανάλυση ευαισθησίας Ψηφιακών Υψομετρικών Μοντέλων και Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους από UAV σε παρόχθιες περιοχές. Περίπτωση Μελέτης.

 

10:00

4

Βίτσα Αγλαΐα

Αλαμανής Ν.

Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στην Επιλογή Βέλτιστης Διάταξης Αντιστήριξης Κατακόρυφου Εδαφικού Πρανούς.

 

10:30

5

Ζαχαρή Αριστέα

Χουλιάρας Ι.

Ο φυσικός κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας: περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες.

 

11:00

6

Μπεκρή Σταυρούλα

Χουλιάρας Ι.

Οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σε τρεις κύριους τύπους περιβαλλοντικών κινδύνων: Δασικές Πυρκαγιές, Ξηρασία, Ερημοποίηση. Στρατηγικές και μέτρα προσαρμογής σε διεθνές επίπεδο.

 

11:30

7

Μπαρκιά Αντωνία

Χουλιάρας Ι.

Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους.

 

12:00

8

Χαραλαμποπούλου Γεωργία

Χουλιάρας Ι.

Επιπτώσεις αρχαιολογικών ευρημάτων στα μεγάλα τεχνικά έργα.

 

12:30

9

Παναγιωτοπούλου Παρασκευή

Αλαμανής Ν.

Κατολισθήσεις πρανών υπό στατικές και δυναμικές φορτίσεις, καθώς και ανάλογα μέτρα προστασίας.

 

13:00

10

Μάνθου Θεοδώρα

Χουλιάρας Ι.

Περιβάλλον και ανάπτυξη: ανταγωνιστικότητα ή συνέργεια;

 

13:30

11

Παράσχου Θεοδώρα

Παπαγεωργίυο Γρ.

Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες επιρροής του οδοστρώματος.

 

14:00

 

Οι παρουσιάσεις είναι ανοικτές προς το κοινό είτε με φυσική παρουσία, είτε εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS, με τη χρήση του συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-lD9kyYOr6DkObHI8PAdDP6v6UHz_0SunRFf_QOiZZM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fc1307f9-e19e-4013-861b-09fc4d2385e9&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε στην ομάδα με τον κωδικό συμμετοχής: wmk1n2g

 

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

 

Ευαγγελία Φαρσιρώτου

Καθηγήτρια Τ.Γ.Ι.Υ.Π. Π.Θ.